Visioner for kulturlivet

Sudden Clarity™ arbejder for et styrket dansk kulturliv, der på kulturens egne præmisser skaber en bæredygtig og sammenhængende kreativ sektor i en fortsat dialog med det omgivende samfund.

Gennem faglighed, stor kærlighed til kunsten og en omfattende erfaring med kulturelle projekter fra lille til stor og international skala, vil Sudden Clarity støtte kunsten og kulturen gennem øget synlighed, værdiskabende kommunikation og formidling, der tjener det enkelte projekt, men også bidrager til på sigt at skabe mere opmærksomhed og sikre flere midler til kultursektoren gennem en øget forståelse for kunsten og kulturens rolle.

Sudden Clarity vil være med til at skabe en tættere dialog mellem erhvervsliv, kulturelle aktører, den skabende kunst, de bevilgende institutioner og myndigheder for at sikre en optimering af ressourcer og skabe et solidere fundament for en styrkelse af den danske kunst- og kulturliv, som økonomi, som oplevelse, som udvikling og som fælles fremtid.